اجتماعی

ثبت ۳ زمینلرزه در استان خراسان رضوی با بزرگای ۳.۲ و بیشتر/ساری با زلزله ۴ لرزید


در هفته گذشته در استان خراسان رضوی زلزله‌های ۴.۲ در سفیدسنگ، ۳.۶ در سرخس و ۳.۲ در همت آباد رخ داد، ضمن آنکه در ساری استان مازندران زمینلرزه‌ای به بزرگای ۴ به ثبت رسید.

به گزارش شباب نیوز، در روزهای ۲۲ و ۲۳ دی ماه جاری چندین خرد لرزه و زلزله‌های کوچک در اطراف مشهد به عنوان دومین شهر پرجمعیت کشور رخ داده است. به گفته دکتر علی بیت اللهی، مدیر بخش زلزله مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، در مدت ۱۴ سال اخیر، در شعاع ۱۰۰ کیلومتری اطراف مشهد ۸۲۴ زلزله با بزرگی ۲.۵ و بزرگتر از آن رخ داده است.

وی خاطر نشان کرد: بزرگترین زلزله این منطقه مربوط به زمینلرزه فروردین ۱۳۹۶ در سفید سنگ استان خراسان رضوی به بزرگی ۶ بوده است در شکل ذیل خوشه‌های لرزه‌ای در جنوب شرق، غرب و شمال و شمال غرب مشهد نمایان است. محدوده مشهد و مجاور آن بطور قابل ملاحظه‌ای از نظر رخداد لرزه ای تنک است. 

رخداد زمین لرزه‌های دستگاهی نوین (سال ۲۰۰۶ به بعد) مشهد و اطراف آن به شعاع یک درجه( حدود ۱۱۰ کیلومتر) نشان داده شده است

علاوه بر زلزله سفیدسنگ استان خراسان رضوی، در چاه دادخدا زلزله‌ای به بزرگای ۴ و ساری استان مازندران با زمینلرزه‌ای به بزرگای ۴ به ثبت رسید.

بررسی مهمترین زمین‌لرزه‌های استان مازندران در تاریخ حدود ۱۰۰۰ ساله اخیر آن، نشان می‌دهد که بیشتر این زمین‌لرزه‌ها در بخش‌های شرق البرز مرکزی در “فریم” و منتهی الیه غربی آن در “طالقان” ثبت یا گزارش شده است. لرزه‌خیزی مازندران بیشتر تحت تاثیر گسل “البرز شمالی” و گسل “مازندران” در بخش‌های مرکزی “نور” و “بلده” و گسل “شمال البرز مرکزی” و همچنین گسل “بهشهر” و قطعه شرقی گسل “البرز شمالی” در بخش‌های شرقی البرز مرکزی است.

مهمترین مناطق با پتانسیل خطر بالای رخداد یک زمین‌لرزه بزرگ در مازندران عبارتند از مناطق مرکزی و تلاقی گسل‌های “بهشهر” و “مازندران” در جنوب “ساری” و “بابل” و منطقه مرکزی “البرز مرکزی” که پتانسیل رخداد زمین‌لرزه با بزرگای ۷.۵ در آنها بر پایه زمین‌لرزه‌های تاریخی و شواهد گسلش و ریخت زمین‌ساختی سطحی وجود دارد.

جزئیات زمینلرزه‌های هفته گذشته به این شرح است: 

شنبه ۲۰ دی

در قائن استان خراسان جنوبی زلزله ۲.۸، مردهک استان کرمان زلزله ۲.۸، گنبد کاووس استان گلستان زلزله ۲.۵، سومار استان کرمانشاه زلزله ۲.۵، خوی استان آذربایجان غربی دو زلزله ۲.۸ و در نالوس استان آذربایجان غربی زلزله ۲.۹ به ثبت رسید.

در چرام استان کهگیلویه و بویراحمد بعد از زلزله ۲.۹، زلزله دیگری با بزرگای ۳.۱ در عمق ۱۰ کیلومتری رخ داد که کانون آن در یک کیلومتری چرام، ۲۴ کیلومتری دوگنبدان و ۳۱ کیلومتری دهدشت این  استان گزارش شد.

یکشنبه ۲۱ دی

در تسوج استان آذربایجان شرقی زلزله ۲.۶، در سعدآباد استان بوشهر زلزله ۲.۷، چاه دادخدا واقع در استان کرمان دو زلزله ۲.۹، در خانه زنیان استان فارس زلزله ۲.۷، در دیهوک استان خراسان جنوبی زلزله ۲.۸، در خشت استان فارس زلزله ۲.۵، نجف شهر استان کرمان زلزله ۲.۵ و در سرپل ذهاب استان کرمانشاه زلزله ۲.۶ به ثبت رسید.

لالی استان خوزستان با زمینلرزه‌ای به بزرگای ۳.۲ در عمق ۹ کیلومتری لرزید و کانون آن در ۳۸ کیلومتری لالی، ۴۵ کیلومتری سالند و ۴۹ کیلومتری قلعه خواجه این استان بوده است.

دوشنبه ۲۲ دی

در سیردان استان قزوین زلزله ۲.۹، نودان استان فارس زلزله ۲.۵، چرام استان کهگیلویه و بویراحمد زلزله ۲.۹، سی سخت استان کهگیلویه و بویراحمد زلزله ۲.۶ و چاه دادخدا واقع در استان کرمان زلزله ۲.۶ به ثبت رسید.

نقده استان آذربایجان غربی با زلزله‌ای به بزرگای ۳.۵ لرزید که عمق آن در ۱۰ کیلومتری و رومرکز این رخداد لرزه‌ای در ۶ کیلومتری نقده، ۸ کیلومتری محمدیار و ۲۱ کیلومتری گردکشانه این استان گزارش شد.

سفیدسنگ استان خراسان رضوی زلزله‌ای به بزرگای ۴.۲ در عمق ۹ کیلومتری را تجربه کرد و رومرکز این رخداد لرزه‌ای در ۱۷ کیلومتری سفید سنگ، ۱۹ کیلومتری فریمان و ۲۳ کیلومتری قلندرآباد این استان بوده است.

سه شنبه ۲۳ دی

دو گنبدان استان کهگیلویه و بویراحمد زلزله‌ای به بزرگای ۳.۱ در عمق ۱۰ کیلومتری را تجربه کرد و کانون آن در ۳۲ کیلومتری دوگنبدان و ۵۰ کیلومتری باشت استان کهگیلویه وبویر احمد و ۴۴ کیلومتری بابامنیر استان فارس بوده است.

در تازه آباد استان کرمانشاه زلزله ۲.۶، در جیرفت استان کرمان زلزله ۲.۷و در فریدون شهر استان اصفهان زلزله ۲.۵ رخ داد.    

در سرخس استان خراسان رضوی زلزله‌ای به بزرگای ۳.۶ در عمق ۱۲ کیلومتری رخ داد و کانون آن در ۷ کیلومتری سرخس، ۶۴ کیلومتری مزدآوند و ۹۴ کیلومتری صالح آباد این استان بوده است. زلزله ۲.۶ از دیگر رخدادهای لرزه‌ای این منطقه است.

سفید سنگ استان خراسان رضوی زلزله‌ای به بزرگای ۳.۶ در عمق ۱۰ کیلومتری را تجربه کرد.

چرام استان کهگیلویه و بویراحمد با زلزله‌ای به بزرگای ۳.۲ در عمق ۱۰ کیلومتری لرزید.

همت آباد استان خراسان رضوی دو زلزله به بزرگای ۳.۲ در عمق ۱۰ کیلومتری، ۳.۴ در عمق ۱۰ کیلومتری و ۲.۵ را تجربه کرد و پس از آن زمینلرزه دیگر با بزرگای ۴.۱ در عمق ۹ کیلومتری در این منطقه رخ داد. کانون رومرکز این رخدادهای لرزه‌ای در ۲۰ کیلومتری همت آباد، ۲۷ کیلومتری سلطان آباد و ۳۰ کیلومتری فیروزه این استان بوده است.

مجن استان سمنان با زلزله‌ای به بزرگای ۳.۲ در عمق ۱۰ کیلومتری لرزید و کانون آن در ۱۲ کیلومتری مجن، ۲۴ کیلومتری امیریه و ۳۱ کیلومتری بسطام گزارش شد.

چهارشنبه ۲۴ دی

زلزله ۳.۲ مجن استان سمنان اولین رخداد لرزه‌ای روز ۲۴ دی ماه گزارش شد. رومرکز این رخداد لرزه‌ای در ۱۲ کیلومتری مجن، ۲۴ کیلومتری امیریه و ۳۱ کیلومتری بسطام این استان بوده است.

چاه دادخدا واقع در استان کرمان با زمینلرزه‌ای به بزرگای ۳.۳ در عمق ۹ کیلومتری زمین لرزید و کانون آن در ۳۱ کیلومتری چاه داد خدا و ۴۲ کیلومتری قلعه گنج استان کرمان و ۵۲ کیلومتری هشتبندی استان هرمزگان گزارش شد. زلزله ۲.۵ از دیگر رخدادهای لرزه‌ای این منطقه است.

در درخشت استان فارس زلزله ۲.۶ به ثبت رسید.

پنج‌شنبه ۲۵ دی

چاه دادخدا واقع در استان کرمان بعد از زلزله‌ای به بزرگای ۳.۳ در عمق ۱۰ کیلومتری زلزله‌ای به بزرگای ۴ در عمق ۱۰ کیلومتری را تجربه کرد. زلزله ۲.۷ از دیگر رخدادهای لرزه‌ای این منطقه است.

در رهکلوت استان کرمان زلزله ۲.۸، گلی داغ استان گلستان زلزله ۲.۷، در قطور استان آذربایجان غربی زلزله ۲.۹، بافت استان کرمان زلزله ۲.۵، لیکک استان کهگیلویه و بویراحمد زلزله ۲.۸، در شهمیرزاد استان سمنان زلزله ۲.۶ و در فاریاب استان کرمان زلزله ۲.۶ به ثبت رسید.

ساری استان مازندران با زمینلرزه‌ای به بزرگای ۴ در عمق ۲۱ کیلومتری لرزید و کانون آن در یک کیلومتری ساری، ۱۴ کیلومتری سورک و ۱۵ کیلومتری پائین هولار این استان بوده است.

قطرویه استان فارس زلزله‌ای به بزرگای ۳.۳ در عمق ۱۱ کیلومتری را تجربه کرد و کانون آن در ۱۹ کیلومتری قطرویه، ۴۹ کیلومتری نیریز و ۵۲ کیلومتری مشکان این استان گزارش شد.

خانه زنیان استان فارس با زمینلرزه‌ای به بزرگای ۳.۱ در عمق ۱۰ کیلومتری لرزید و کانون آن در ۲۲ کیلومتری خانه زنیان، ۲۶ کیلومتری نودان و ۲۷ کیلومتری کازرون این استان بوده است.

جمعه ۲۶ دی

در لالی استان خوزستان زلزله‌ای به بزرگای ۳.۳ در عمق ۱۴ کیلومتری به ثبت رسید و کانون آن در ۱۱ کیلومتری لالی، ۲۱ کیلومتری سالند و ۲۷ کیلومتری گتوند این استان بوده است.

در راور استان کرمان زلزله ۲.۶ به ثبت رسید.

انتهای پیام

منبع:خبرگزاری:ایسنا

دوره های آموزشی آموزشگاه رسانه

اسنپ

ایده پردازان نظری

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا