سیاسی

صدور رای در قانون آیین دادرسی مدنیمبحث اول از فصل یازدهم باب سوم آئین دادرسی ‌های عمومی و (در امور مدنی) از مواد ۲۹۵ تا ۲۹۹ به  موضوع “صدور و انشای رای” در دعاوی پرداخته است.

به گزارش ایسنا، در ادامه گزارش‌های آشنایی با قوانین، مبحث اول از فصل یازدهم (رسیدگی به دلایل) باب سوم (دادرسی نخستین)  قانون «آیین دادرسی مدنی» را  مرور می‌کنیم.

فصل یازدهم – رأی

مبحث اول – صدور و انشاء رأی

‌ماده ۲۹۵ – پس از اعلام ختم دادرسی درصورت امکان دادگاه درهمان جلسه انشاء رأی نموده و به اصحاب دعوا اعلام می‌نماید در غیر این‌صورت حداکثر ظرف یک هفته انشاء و اعلام رأی می‌کند.

‌ماده ۲۹۶ – رأی دادگاه پس از انشاء لفظی باید نوشته شده و به‌امضای دادرس یا دادرسان بر و ت زیر در آن رعایت گردد:

۱ – تاخ صدور رأی.

۲ – مشخصات اصحاب دعوا یا یا نمایندگان قانونی آ با قید اقامتگاه.

۳ – موضوع دعوا و درخواست طرفین.

۴ – جهات، دلایل، ات، اصول و مواد قانونی که رأی براساس آنها صادر شده است.

۵ – مشخصات و سمت دادرس یا دادرسان دادگاه.

‌ماده ۲۹۷ – رأی دادگاه باید ظرف پنج روز از تاریخ صدور پاکنویس شده و به‌امضای دادرس یا دادرسان صادرکننده رأی برسد.

ماده ۲۹۸ – درصورتی که دعوا قابل تجزیه بوده و فقط قسمتی از آن مقتضی صدور رأی باشد با درخواست خواهان، دادگاه مکلف به انشای رأی‌نسبت به همان قسمت می‌باشد و نسبت به قسمت دیگر، رسیدگی را ادامه می‌دهد.

ماده ۲۹۹ – چنانچه رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن به‌طور جزیی یا کلی باشد، حکم، و در غیر این صورت قرار نامیده می‌شود.

انتهای  منبع: ایسنا

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا