دیگر رسانه ها

معاون شهردار تهران :ابلاغ شیوه نامه نحوه صدور پروانه ساختمانی املاک واقع در کاربری های خدماتی


به گزارش همسو نیوز،عبدالرضا گلپایگانی معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران در خصوص شیوه نامه صدور پروانه ساختمانی املاک واقع در کاربری های خدماتی گفت: این شیوه نامه به استناد قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها تنظیم شده و هدف از ابلاغ آن تسهیل فرآیندها،افزایش رضایت شهروندان و کاهش شکایات در مراجع قضایی است؛ همچنین زمینه اجرای آراء قطعی شعبات دیوان عدالت اداری را که در گذشته صادر نموده اند فراهم می کند.

وی افزود:با توجه به الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی،اجرای قوانین موضوعه و آرائی که پیش از این در شعب دیوان عدالت اداری صادر شده اند،این شیوه نامه به مناطق ۲۲گانه شهرداری تهران ابلاغ شده است.

معاون شهردار تهران در ادامه گفت:تعامل اثربخش با مسئولان قضایی به ویژه دیوان عدالت اداری یکی از اهداف مهم این شیوه نامه است،تا با در نظر گرفتن آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری و سایر قوانین ذیربط، پروانه ساختمانی برای زمینها و املاک واقع در کاربری های خدماتی صادر شود.

گلپایگانی افزود: از این پس در صورت مراجعه مالکان زمین ها و املاک واقع در طرح های خدماتی، همزمان با جمع بندی و تکمیل مدارک و مستندات هر یک از پرونده ها و در نظر گرفتن زیرپهنه قرار گیری ملک پروانه ساختمانی صادر می شود.

وی افزود: با در نظر گرفتن سایرضوابط و مقررات، پروانه ساختمانی با حفظ کاربری مصوب و تثبیت شده خدماتی و با رعایت کلیه ضوابط و مقررات شهرسازی ومعماری صادر می شود.

گلپایگانی تأکید کرد: در صورتیکه زمین ها و املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها با رأی صادر شده از سوی شورای اسلامی شهر باغ شناخته شده باشد و یا طبق سند مالکیت زمین کشاورزی باشد، رعایت کلیه ضوابط و مقررات ومصوبات قانونی و مقرر در خصوص باغ ها و زمین های مزروعی الزامی است.

وی افزود: در کلیه پهنه های R ، M و S زمین ها و املاک با کاربری های تثبیت شده خدماتی و فضای سبز ، ملاک عمل صدورپروانه ساختمانی، اعمال ضوابط ومقررات زیرپهنه طرح تفصیلی مصوب تا سقف حداکثر۱۲۰% تراکم پایه و حداکثر در سه طبقه با درنظر گرفتن ضوابط خاص هر پهنه و اندازه های تعیین شده در مساحت اراضی و عرض گذر و همچنین محدودیت های ارتفاعی و الزامات مقرر و با گرفتن استعلام های مورد نیاز در روند و فرآیند اداری خواهد بود.

گلپایگانی گفت: بر اساس این ابلاغیه رعایت و اعمال کلیه حرائم و محدودیت های قانونی ومصوب اعم از امنیتی، میراث فرهنگی و بافت های ارزشمند سبز، تاریخی، روستائی، معاصر و غیره و موارد تأکید شده در ضوابط و مقررات طرح تفصیلی مصوب در روند وفرآیند صدور پروانه الزامی است.

معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران افزود: هم چنین صدور پروانه در پهنه های S221 , S222 و زمین های ذخیره توسعه و نوسازی شهری صرفاً بر اساس مصوبات ملاک عمل کمیسیون ماده پنج و شورای عالی شهرسازی و معماری و دستورالعمل های مراجع قانونی و رعایت کلیه مفاد و روند اداری تعیین شده آن خواهد بود.

گلپایگانی گفت: کاربری های خدماتی تثبیت و پیش بینی شده در طرح های شهرک ها و مجموعه های مسکونی دارای مصوبات خاص کمیسیون ماده پنج و شورای عالی شهرسازی و معماری ایران واقع در کلیه پهنه های اعلامی از این دستورالعمل مستثنی هستند و از جمله شروط تأکیدی و الزام آور صدورگواهی پایان کار اینگونه مجموعه ها، اجرای کلیه فضاهای خدماتی مصوب و ملاک عمل خواهد بود.

وی افزود: زمین ها و املاک واقع در طرح شبکه معابر که تمام و یا بخش اعظم آنها در طرح هستند و شرایط ساخت و ساز در باقیمانده امکان پذیر نیست، به دلیل اهمیت حفظ،کنترل و توسعه معابر شهری و خدمات رسانی به عموم شهروندان، پس از احراز ضرورت اجرای طرح با هماهنگی معاونت حمل ونقل و ترافیک از سوی اداره کل شهرسازی و طرح های شهری، نسبت به تملک و پرداخت حقوق مالکانه از طریق سازمان املاک ومستغلات اقدام می شود.

گلپایگانی گفت: درکلیه پهنه های اصلی G در صورت اجرای طرح مصوب فضای سبز و درختکاری و محوطه سازی و استفاده و بهره برداری عمومی به عنوان فضای سبز و پارک های شهری و جنگلی و مراکز سبز تفریحی و تفرجی و شکل گیری آن در محل، ضمن تأکید بر نگهداری و حفظ فضای سبز تجهیز شده و پرهیز از انجام هرگونه اقدام اجرائی، مراتب به همراه کروکی و گزارش مصور و مستندات مربوطه و اخذ پیشنهادات مشخص مالکان وذینفعان قانونی، جهت تعیین تکلیف حقوق مالکانه باید به سازمان املاک ومستغلات شهرداری تهران معرفی شود.

وی در ادامه افزود: صدور پروانه در زمین ها و املاک واقع در پهنه حفاظت سبز و باز و پهنه های اصلی G11و G12 به عنوان پارک های شهری، در صورتیکه در وضع موجود محل طرح مصوب فضای سبز در مهلت مقرر قانونی در زمین ها و املاک به اجراء در نیامده باشد، صدور پروانه ساختمانی تنها با رعایت ضوابط ومقررات پهنه مجاور و ساخت وسازهای غالب به انجام رسیده در راستای گذر و حد سقف تراکم ۱۲۰% و سقف حداکثر تا ۳ طبقه، ضمن تهیه کروکی وگزارش دقیق وضع موجود محل وعکس های مربوطه وآرشیو آن در سامانه شهرسازی و اخذکلیه استعلام های مورد و رعایت تمامی الزامات مقرر در مصوبات کمیسیون ماده پنج و شورای عالی شهرسازی ومعماری ودستورالعمل های ابلاغی و مصوبات قانونی وملاک عمل در فرآیند صدور پروانه و با حفظ کاربری مصوب ، بلامانع خواهد بود.

معاون شهرسازی و معماری گفت: در کلیه پهنه های اصلی G21 به عنوان فضای سبز خصوصی و باغ ها و اراضی مزروعی و زیر پهنه های G211 – G212- G213 و در پهنه هایG32 به عنوان پهنه های سبز و باز ویژه و زیر پهنه های مربوط به آن G321 G322 و G32، صدور پروانه ساختمانی تنها با رعایت ضوابط و مقررات و مصوبات قانونی و مقرر در خصوص باغ ها و زمین های کشاورزی(اراضی مزروعی) و پهنه های سبز و باز ویژه و در نظرگرفتن همه مصوبات کمیسیون ماده پنج و شورای عالی شهرسازی و معماری امکان پذیر خواهد بود.

گلپایگانی افزود: در ارتباط با پهنه های اصلیG31 بعنوان رود دره ها و زیر پهنه های G311 ،G312 با مشخصه های باغسار تفرجی رود دره ای و فضاهای سبز رود دره ها که در ضوابط و مقررات طرح تفصیلی تأکید شده است هرگونه بارگذاری و طراحی بر اساس توجیه مطالعات زیست محیطی و هیدرولوژیک و طبق طرح های مصوب مجاز است، در این خصوص می بایست با در نظر گرفتن مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران اقدام شود.

وی گفت: در این خصوص رعایت تبصره ۴ از ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها در ارتباط با زمین ها و املاکی که به محدوده شهر پیوسته اند، الزامی خواهد بود.

معاون شهردار تهران افزود: در هنگام صدور پروانه ساختمانی لازم است به حقوق مکتسبه اشخاص حقیقی وحقوقی ناشی از صدور پایان کار ساختمانی توسط شهرداری ها در سالهای گذشته جهت هریک از اراضی واملاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها توجه و رسیدگی و اقدام لازم انجام شود.

وی گفت: در صورت درخواست مالکان این گونه زمین ها واملاک، برای توافق با شهرداری و واگذاری بخشی از زمین ها جهت اجرای طرح های عمرانی و خدمات عمومی و ساخت و ساز در باقیمانده زمین، موضوع با تهیه گزارش کارشناسی جهت تصمیم گیری و طی مراحل قانونی به دبیرخانه کمیسیون ماده پنج ارسال خواهد شد.

منبع:خبرگزاری:مهر

دوره های آموزشی آموزشگاه رسانه

اسنپ

ایده پردازان نظری

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا