فرهنگی

شهیدِ راه قدس «محمدرضا زاهدی»
رژیم صهیونیستی در جدیدترین جنایت خود با حمله به ساختمان کنسولگری ایران در دمشق، سردار محمدرضا زاهدی، فرمانده سپاه قدس در سوریه را به شهادت رساند.منبع مهر

نوشته های مشابه