عضو شورای موقت ریاست جمهوری اتریش

دکمه بازگشت به بالا